Al reeds 1776 dossiers onbetwiste geldschulden geopend

Sinds 2 juli 2016 kan er beroep worden gedaan op de nieuwe procedure voor de inning van onbetwiste geldschulden. Maar liefst 163 gerechtsdeurwaarders hebben in de periode van 02/07/16 tot en met 15/09/16 deze procedure al ingeschakeld. Er werden in het CROS (centraal register voor de inning van onbetwiste geldschulden) 1776 dossiers geopend. Ermee rekening houdend dat dit tijdens een vakantieperiode werd opgestart, kan er van een succesvolle start worden gesproken.

Met de lancering van een promotie- en informatiecampagne naar andere beroepsgroepen hopen we dat het succes enkel zal toenemen. Zo organiseert SAM-TES in samenwerking met het IBJ (Instituut voor Bedrijfsjuristen) vandaag een opleiding voor de bedrijfsjuristen over deze nieuwe procedure, ook de e-betekening zal worden toegelicht. Daarnaast ontwikkelde SAM-TES samen met het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) een informatieve brochure over deze procedure.