Kosten dagvaarding ten laste van de schuldeiser

De rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Dendermonde, legt de kosten van dagvaarding ten laste van de schuldeiser omdat hij geen gebruikt heeft gemaakt van de nieuwe wet (IOS).