Het is slechts mijn bedoeling hier zeer beknopt een overzicht geven van de doelstelling van deze materie. Voor verdere informatie kan U geheel vrijblijvende de gerechtsdeurwaarder contacteren.

De bedoeling is dat personen die gebukt gaan onder een enorme schuldenlast een menswaardig bestaan te geven door hun schulden op te zoeken en globale regeling met de schuldeisers uit te werken teneinde tot een schuldenregeling te komen.

Het voordeel hiervan is dat dit door de gerechtsdeurwaarder kan gebeuren die een specialist is voor de bemiddeling tussen schuldeiser en schuldenaar. De procedure staat bovendien geheel onder toezicht en controle van de Beslagrechter.

Concreet komt het hier op neer dat alle ontvangsten van de schuldenaar (loon, verlofgeld, eindejaarspremie, kinderbijslag en alle andere) aan de gerechtsdeurwaarder gestort worden. Op basis van het voornoemde betalingsplan (gehomologeerd door de Beslagrechter) worden de gelden uitgekeerd aan de schuldeisers. De schuldenaar ontvangt maandelijks van de gerechtsdeurwaarder (schuldbemiddelaar) een af te spreken bedrag dat zal dienen als leefgeld om in zijn dagelijkse behoefte te voldoen en de lopende kosten te dragen. Uiteraard zal dat vooraf dienen geregeld te worden om het resterend gedeelte te kunnen verdelen aan de schuldeisers.

Na afloop van het plan zijn alle achterstallige schulden gekweten en kan de schuldenaar opnieuw over zijn volle inkomen beschikken.

Gedurende de periode van de schuldbemiddeling kan geen verdere gerechtelijke vervolging/uitwinning en/of loonbeslag gebeuren en worden de lopende intresten stopgezet.

Uiteraard kan deze regeling eveneens in der minnen uitgewerkt worden doch dan geniet men niet de controle door de Beslagrechter, de intresten blijven doorlopen en verdere uitvoering door een schuldeiser blijft mogelijk