Dit kantoor biedt zijn diensten aan op alle vlakken:

  • Inleidingen zowel via tussenkomst van een raadsman, een beroepsfederatie als particulier en dat zowel inzake materies van het Burgerlijke Wb,  economisch recht, gerechtelijk wetboek, arbeidsrecht, privaat recht, fiscaal- en strafrecht;
  • uitvoeringen van diverse uitvoerbare titels en dat eveneens in alle materies van welke aard ook;
  • vaststellingen op verzoek van particulieren, bedrijven enz…;
  • vrijwillige en gedwongen verkopingen;
  • betekening van allerlei opzeggingen;
  • minnelijke invorderingen, zo nodig tot en met de tussenkomst van een vonnis;
  • schuldbemiddelingen en collectieve schuldenregeling;
  • buitenlandse betekeningen: Europees en Internationaal;
  • Upload mogelijkheid bestanden via contactformulier;
  • minnelijke invorderingen en procedure : invordering onbetwiste schulden