De gerechtsdeurwaarder is bevoegd om de schulden op minnelijke wijze in te vorderen. Dit wil zeggen dat hij zal trachten via sommatiebrief en/of plaatsbezoek de vordering te innen of een betalingsregeling zal trachten te bekomen.

Deze werkwijze wordt frequent gevraagd door de KMO, vrije beroepers en middenstand maar ook voor en tussen particulieren (vb leningen, achterstallige huur enz).

Indien de cliënt het wenst kan in samenspraak met de gerechtsdeurwaarder het verdere verloop tot het bekomen van een vonnis uitgewerkt worden.

Het voordeel van deze werkwijze is dat U een opdracht geeft aan een beëdigd ambtenaar onderworpen aan strenge tucht die de invordering in eer en geweten zal uitvoeren.