Het is slechts mijn bedoeling hier zeer beknopt een overzicht geven van de doelstelling van deze materie. Voor verdere informatie kan U geheel vrijblijvende de gerechtsdeurwaarder contacteren.

De  personen die gebukt gaan onder een enorme schuldenlast een menswaardig bestaan  geven door hun schulden op te zoeken en een globale regeling met de schuldeisers uit te werken teneinde tot een schuldenregeling te komen is de concrete doelstelling.

Dit kan onder meer gebeuren door een gerechtsdeurwaarder, een specialist in bemiddeling tussen schuldeiser en schuldenaar. De procedure staat bovendien geheel onder toezicht en controle van de Arbeidsrechtbank.

Concreet komt het hier op neer dat alle ontvangsten van de schuldenaar (loon, verlofgeld, eindejaarspremie, kinderbijslag en alle andere) aan de gerechtsdeurwaarder gestort worden. Op basis van het voornoemde betalingsplan (gehomologeerd door de rechtbank) worden de gelden uitgekeerd aan de schuldeisers. De schuldenaar ontvangt maandelijks van de gerechtsdeurwaarder (schuldbemiddelaar) een af te spreken bedrag dat zal dienen als leefgeld om in zijn dagelijkse behoefte te voldoen en de lopende kosten te dragen. Uiteraard zal dat vooraf dienen geregeld te worden om het resterend gedeelte te kunnen verdelen aan de schuldeisers.

Na afloop van het plan zijn alle achterstallige schulden gekweten en kan de schuldenaar opnieuw over zijn volle inkomen beschikken.

Gedurende de periode van de schuldbemiddeling kan geen verdere gerechtelijke vervolging/uitwinning en/of loonbeslag gebeuren en worden de lopende intresten stopgezet.

Uiteraard kan deze regeling eveneens in der minne uitgewerkt worden of via andere privatieve initiatieven, doch men geniet niet de controle door de rechtbank, de intresten blijven doorlopen en verdere uitvoering door een schuldeiser blijft mogelijk